CFN Week 13 Staff Picks

CollegeFootballNews.com
Posted Nov 22, 2012


The CFN picks and predictions for every Week 13 game


2012 Staff Picks ... Week 13

- CFN Fearless Predictions
 
- CFN Staff Picks, Week 13, Part 2 
 

Fiu Rich Matt Russ Phil Terry Clucko  PICK
Straight Up 489-
158
501-
146
503-
144
480-
167
503-
144
438-
209
306-
341
494-
153
ATS 288-
273
282-
279
287-
274
277-
284
282-
279
260-
301
261-
300
275-
286
Tuesday, November 20
Akron at Toledo -21 63.5 TO TO TO TO TO* TO AK TO
Thursday, November 22
TCU at Texas -7 58 TX TX TX TC TX TX TC TX
Friday, November 23
Ohio at Kent St -10.5 60 KS* KS* KS KS* OU KS OH KS*
Syracuse -8 at Temple 56.5 SU* SU SU SU* TU SU TU SU*
Nebraska -14.5 at Iowa 53 IA NE* NE* NE* NE* NE IA NE*
Ball St -9 at Miami Univ. 45 BS* BS BS BS MI BS BS BS
NIU -20 at Eastern Mich 61.5 NI* NI NI NI* NI NI* EM NI*
Marshall at ECU -4.5 72 EC EC EC MU EC MU EC EC
Buffalo at BGSU -9.5 44 BG BG BG BG BG BG BG BG
LSU -12.5 at Arkansas 51 LS LS LS LS LS LS AR LS
Utah -23 at Colorado 53 UT* UT* UT* UT UT* UT UT UT*
CMU -11 at UMass 6.5 CM CM CM CM CM CM MA CM
Wash -11.5 at Wash St 51 WA WA WA* WA* WA WA WS WA
West Virginia -1 at Iowa St 68.5 WV WV IS IS WV WV WV WV
USF -7 at Cincinnati 44 CI CI CI CI SF CI CI CI
ASU at Arizona -3 68.5 AZ AZ AZ AZ AZ AZ AS AZ